Mangler du et anbud?

Byggesøknader

Kontakt oss og vi hjelper deg

Innhent et Gratis tilbud

Vi besvarer alltid innen 72 timer og gir et Gratis tilbud på din oppgave.

Slik foregår prosessen

Send inn din oppgave

Vi behandler oppgaven

Du får tilbud

Velg leverandør

Arkitektanbud.NO

Mangler du et anbud? Byggesøknader

Efter autentisering

Når man har fått godkjent sin søknad om rammetillatelse kan man søke om igangsetting, so også kalles IG. En IG går ut på at kommunen skal godkjenne de andre aktørene som er ansvarlige i byggeprosjektet.

Informasjon Om Byggesøknader

Når det gjelder byggesøknad for bolig har husleverandøren eller tiltakshaveren to muligheter etter at beliggenhet og hustype for bolig er valgt:

  • Rammesøknad
  • Ett-trinns byggesøknad

Rammesøknad er en søknad til kommunen, som vil avgjøre om man får tillatelse til å bygge den valgte bygningen på det ønskede stedet eller plasseringen. Ved denne typen søknader stilles det krav til færre aktører som er ansvarlige for prosjektet i denne fasen av prosjektet. Vanligvis ønsker kommunene at disse ansvarsområdene blir dekket i rammesøknader:

  • Ansvarlig søker
  • Ansvarlig prosjekterende (estetikk, plassering)

Plan-, snitt- og fasadetegninger må også fremvises til kommunen når man lager en rammesøknad. Dette kan f.eks. være:

  • Dispensasjonssøknader
  • Tilsvar med naboinnsigelser
Vi besvarer alltid innen 72 timer og gir et Gratis tilbud på din oppgave.

Som annen mulighet er en ett-trinns byggesøknad et alternativ.

Her blir kommunen bedt om å ta stilling til hele prosjektet – det vil si estetikk, plassering og ansvarsforhold. Aktørene er de samme som ved rammesøknader og igangsettingssøknader.Når arbeidene er ferdige kan man søke om en ferdigattest. Den ansvarlige søkeren innhenter samsvarserklæringer fra aktørene som er ansvarlige for prosjektet og kan deretter søke en ferdigattest hos kommunen.Har du spørsmål eller ønsker du mer informasjon? Vi hjelper også med å utfylle byggesøknader for bolig.

Ring eller skriv til oss, vi gleder oss til å høre fra deg.