Mangler du et anbud?

Reguleringsplaner

Kontakt oss og vi hjelper deg

Innhent et Gratis tilbud

Vi besvarer alltid innen 72 timer og gir et Gratis tilbud på din oppgave.

Slik foregår prosessen

Send inn din oppgave

Vi behandler oppgaven

Du får tilbud

Velg leverandør

Arkitektanbud.NO

Mangler du et anbud? Reguleringsplaner

Reguleringsplan

En reguleringsplan slår fast hvordan et område skal anvendes og hvordan det skal bebygges og utformes. Til dette brukes juridisk bindende arealplankart med bestemmelser.

Hvad er en reguleringsplan?

I følge plan- og bygningslovens § 12-1 kan større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak først gjennomføres når det foreligger en reguleringsplan. Dette gjelder i tilfeller når bygge- og anleggstiltakene kan ha større konsekvenser for miljøet og/eller samfunnet. Derfor er det kommunens oppgave å sørege for at blir utarbeidet reguleringsplaner for de områdene i kommunen hvor det er nødvendig.

Vi besvarer alltid innen 72 timer og gir et Gratis tilbud på din oppgave.

Det finnes forskjellige kategorier innenfor gjeldende reguleringsplaner

Områdereguleringsplan

Områdereguleringsplan utarbeides i henhold til pbl. § 12-2. Områdereguleringsplaner utarbeides vanligvis av kommunen, men kommunen kan imidlertid gi tillatelse til andre myndigheter og private å utarbeide forslag til områdereguleringsplan, så lenge det foregår under ledelse av kommunen.

Eldre reguleringsplan

De eldre reguleringsplanene har samme juridiske gyldighet som andre reguleringsplaner. Begrepet «eldre» kommer av at planene er vedtatt i henhold til lovverk som er eldre enn plan- og bygningsloven av 2008.

Detaljreguleringsplan

Detaljreguleringsplan utarbeides i henhold til pbl. § 12-3. Forslag til detaljreguleringsplaner kan utarbeides av det offentlige, men utarbeides hovedsaklig av privat sektor.

Bebyggelsesplaner

En bebyggelsesplan er en detaljert plan for gjennomføring av byggetiltak i mindre områder, typisk i områder hvor det er bruk for en mer detaljert styring enn en reguleringsplan vanligvis gir. Bebyggelsesplaner er underlagt de samme reglene for saksbehandling og rettsvirkning som reguleringsplaner. Tidligere ble typene planoppgaver løst gjennom bebyggelsesplaner, men i dag er disse blitt erstattet av detaljreguleringsplaner.